Wednesday, 17 April 2013

Pemecah

bila-mana hati kamu
di-genggam api hasad dengki
jarum-jarum mula mencucuk
pelan-sepelan-nya
bersama sekelumit racun
aib-lah
aku bisa mati-semati-nya.

“Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba.” (HR. Muslim no. 105)

Maksudnya: Seseorang itu tidak dibenarkan masuk syurga pada awal-nya , melainkan dia akan disucikan dulu di neraka.|Didi.Andra

No comments:

Post a Comment

Terperangkap

Setelah bertahun-tahun aku sangka segala telah lenyap tersenyap. Tanpa sedar, kenangan itu memaksa jatuh jatuh di depan rindu mengadu ...